Výdavky na kampaň

Typ a rozsah Objednané dňa Dodávateľ Cena
Fotenie a sprac. spol.grafiky 15.9.2014 Igor Králik 100
Billboard kaufland 21.9.2014 Euro Awk s.r.o. 80
Print – PR článok Apropo 25.9.2014 EM Technologies s.r.o. 240
Letáky 1500 ks 15.10.2014 Prešovská tlačiareň s.r.o. 60
Letáky 1500 ks s číslom 5 15.10.2014 Prešovská tlačiareň s.r.o. 60
Grafické práce – leták 29.9.2014 vlastná výroba 0
Výroba promo videoklipu 29.9.2014 vlastná výroba 0
Webstránka – doména rok 2013 Websupport s.r.o. 15
Webstránka – tvorba webu 29.9.2014 vlastná výroba 0
Facebook  správa 29.9.2014 vlastná réžia 0
Facebook PPC reklama 29.10.2014 Facebook Inc. 50
Výroba rádio spotu 29.9.2014 vlastná výroba 0
Tlač plagátov A3 30.10.2014 Diamar print s.r.o. 40
Roznos letákov a plagátov 30.10.2014 Martin Drábik 60
Vysielanie rádio kampane 30.10.2014 Rádio WOW s.r.o. 490
Billboard kaufland 15.10.2014 Euro Awk s.r.o. 140
Billboard V.Okružná 15.10.2014 Akzent media s.r.o. 180
Print – Noviny Apropo 1.11.2014 EM Technologies s.r.o. 240
Spolu k 1.11.2014 1755