Cieľe

Mojim cieľom je aplikovať moderné a dynamické spôsoby fungovania a tým ušetriť nemalé peniaze, ktoré sa môžu investovať do rozvoja okolia v ktorom žijeme. Či už ide o spravodlivý výber poplatku za komunálny odpad, elektronizácia správy či zvýšenie bezpečnosti vybudovaním kamerového systému. Komunálna politika môže fungovať aj moderne, transparentne, efektívne a hlavne digitálne. Treba však k tomu mladých ľudí! Preto sa uchádzam v komunálnych voľbách 2022 o hlasy na post poslanca obecného zastupiteľstva obce Pečeňany na kandidátke hnutia Progresívne Slovensko.

Konkrétne:

  • Pridanie obce Pečeňany do elektronického systému DCOM.sk (Dátové centrum obcí a miest), čo je aplikácia pre obce na správu väčšej časti agendy, pričom obyvatelia môžu vybaviť množstvo služieb elektronicky, aj cez mobilnú aplikáciu vybavzmobilu.sk. Projekt prevádzkuje združenie DEUS a členom je aj ZMOS. Viac na dcom.sk
  • Zvýšenie využívania dotačných programov na rozvoj obce, či už z EU fondov, alebo fondu na podporu kultúry MKSR.
  • Postupné zavedenie kamerového systému, prípadne jednorázové vybudovanie systému financovaného z externých zdrojov. Pre kamerový systém je možné využiť novú optickú infraštruktúru, ktorá sa v tomto čase buduje pre projekt Wifi pre teba (bezplatná wifi v obci).
  • Zaviesť spravodlivé platenie poplatku za odpad. Ten kto recykluje bude platiť menej. Poplatok za odpad by sa odvíjal od počtu vyvezených popolníc, pričom každá bude mať svoj čiarový kód. Občan následne dostane ročné vyúčtovanie. Toto je možné realizovať veľmi jednoducho prostredníctvom už existujúcej aplikácie a ručného skenera.
  • Zvýšiť informovanosť zasielaním emailového spravodaja a textových SMS správ. Náklady na túto službu sú len 15 € (3tis SMS), no prínos obrovský. Pričom občas si môže zvoliť či chce dostávať všetky správy, alebo len s kultúrnym obsahom alebo len kritické oznamy. Týmto spôsobom zvýšime informovanosť aj mladých ľudí, ktorý nemajú dosah na obecný rozhlas.
  • Vybudovanie aspoň provizórneho parkoviska za futbalovým ihriskom, aby mohli vozidlá parkovať bez rizika pokút či bez obmedzovania ostatných občanov.

 

Ďalšie ciele budem priebežne dopĺňať, ide väčšinou o drobnejšie úpravy ako napríklad možnosť platby kartou na akciách organizovaných obcov a pod.